معنی و ترجمه کلمه garment به فارسی garment یعنی چه

garment


پوشاک ،جامه رو،رخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها