معنی و ترجمه کلمه garrison flag به فارسی garrison flag یعنی چه

garrison flag


علوم نظامى : پرچم پادگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها