معنی و ترجمه کلمه gas alarm به فارسی gas alarm یعنی چه

gas alarm


علوم مهندسى : اژير گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها