معنی و ترجمه کلمه gas amplification factor به فارسی gas amplification factor یعنی چه

gas amplification factor


الکترونيک : ضريب فزون سازى گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها