معنی و ترجمه کلمه gas blower به فارسی gas blower یعنی چه

gas blower


علوم مهندسى : دمنده گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها