معنی و ترجمه کلمه gas check pad به فارسی gas check pad یعنی چه

gas check pad


بالشتک
علوم نظامى : بالشتک دوکى جازم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها