معنی و ترجمه کلمه gas cylinder به فارسی gas cylinder یعنی چه

gas cylinder


سيلندر گاز
علوم مهندسى : بطرى گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها