معنی و ترجمه کلمه gas discharge relay به فارسی gas discharge relay یعنی چه

gas discharge relay


علوم مهندسى : رله تخليه گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها