معنی و ترجمه کلمه gas filled capacitor به فارسی gas filled capacitor یعنی چه

gas filled capacitor


علوم مهندسى : خازن گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها