معنی و ترجمه کلمه gas filled relay به فارسی gas filled relay یعنی چه

gas filled relay


علوم مهندسى : رله گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها