معنی و ترجمه کلمه gas from cylinder به فارسی gas from cylinder یعنی چه

gas from cylinder


گاز کپسول
علوم مهندسى : گاز سيلندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها