معنی و ترجمه کلمه gas impregnated cable به فارسی gas impregnated cable یعنی چه

gas impregnated cable


کابل گازى
علوم مهندسى : کابل گازدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها