معنی و ترجمه کلمه gas inlet valve needle به فارسی gas inlet valve needle یعنی چه

gas inlet valve needle


ژيگلور بنزين
علوم مهندسى : سوزن شير ورودى بنزين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها