معنی و ترجمه کلمه gas kinetics به فارسی gas kinetics یعنی چه

gas kinetics


علوم مهندسى : علم جنبش گازها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها