معنی و ترجمه کلمه gas ligter به فارسی gas ligter یعنی چه

gas ligter


الکترونيک : فندک گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها