معنی و ترجمه کلمه gas phase به فارسی gas phase یعنی چه

gas phase


حالت گازى
علوم مهندسى : فاز گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها