معنی و ترجمه کلمه gas recovery به فارسی gas recovery یعنی چه

gas recovery


علوم مهندسى : بازيابى بنزين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها