معنی و ترجمه کلمه gas-filled rectifier به فارسی gas-filled rectifier یعنی چه

gas-filled rectifier


الکترونيک : يکسوکننده گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها