معنی و ترجمه کلمه gas-filled valve به فارسی gas-filled valve یعنی چه

gas-filled valve


الکترونيک : لامپ الکترونى گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها