معنی و ترجمه کلمه gas-shell به فارسی gas-shell یعنی چه

gas-shell


نارنجک پرازگازخفه کننده ،بمب گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها