معنی و ترجمه کلمه gas-works tar به فارسی gas-works tar یعنی چه

gas-works tar


معمارى : قطران کارخانه گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها