معنی و ترجمه کلمه gasoline gels به فارسی gasoline gels یعنی چه

gasoline gels


سوخت تغليظ شده
علوم نظامى : بنزين تغليظ شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها