معنی و ترجمه کلمه gastrea به فارسی gastrea یعنی چه

gastrea


)gastrula()gastraea(رويان کيسه اى شکل ابتدايى که از دو قشر سلول تشکيل يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها