معنی و ترجمه کلمه gastroscope به فارسی gastroscope یعنی چه

gastroscope


اسباب معاينه داخلى معده ،وسيله مشاهده داخل معده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها