معنی و ترجمه کلمه gate chamber wall به فارسی gate chamber wall یعنی چه

gate chamber wall


عمران : جايگاه حرکت دريچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها