معنی و ترجمه کلمه gate-post به فارسی gate-post یعنی چه

gate-post


تيرچارچوب دروازه ،باهويابازوى در( وازه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها