معنی و ترجمه کلمه gated beam tube به فارسی gated beam tube یعنی چه

gated beam tube


الکترونيک : لامپ پنج قطبى با شيب ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها