معنی و ترجمه کلمه gauge pressure به فارسی gauge pressure یعنی چه

gauge pressure


ورزش : فشار در عمق معين برحسب فشارسنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها