معنی و ترجمه کلمه gauging sheet به فارسی gauging sheet یعنی چه

gauging sheet


معمارى : ورق اندازه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها