معنی و ترجمه کلمه gauging-rod به فارسی gauging-rod یعنی چه

gauging-rod


ميل سنجش) ميلى است که مامور رسومات براى اندازه گرفتن عمق نوشاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها