معنی و ترجمه کلمه gauze به فارسی gauze یعنی چه

gauze


تنزيب ،کريشه ،تور،گازپانسمان ،مه خفيف
علوم مهندسى : نوعى بافت تورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها