معنی و ترجمه کلمه gavotte به فارسی gavotte یعنی چه

gavotte


)gavote(نوعى رقص سريع فرانسوى ،موسيقى اين رقص ،تند رقصيدن ،باسبک فوق رقصيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها