معنی و ترجمه کلمه gaze hound به فارسی gaze hound یعنی چه

gaze hound


ورزش : تازى که بيشتر با چشم دنبال شکار مى رود تا با بو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها