معنی و ترجمه کلمه gazette به فارسی gazette یعنی چه

gazette


روزنامه ،اعلان و اگهى ،در مجله رسمى چاپ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها