معنی و ترجمه کلمه gear grinder به فارسی gear grinder یعنی چه

gear grinder


علوم مهندسى : ماشين پرداخت چرخ دنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها