معنی و ترجمه کلمه gear pump به فارسی gear pump یعنی چه

gear pump


علوم مهندسى : پمپ روغن دنده اى
عمران : پمپ دنده اى
علوم هوايى : پمپ دنده اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها