معنی و ترجمه کلمه gear quadrant به فارسی gear quadrant یعنی چه

gear quadrant


علوم مهندسى : ماهک جعبه دنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها