معنی و ترجمه کلمه gemologist به فارسی gemologist یعنی چه

gemologist


)gemmologist(جواهرشناس ،گوهر شناس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها