معنی و ترجمه کلمه gemology به فارسی gemology یعنی چه

gemology


)gemmology(جواهر شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها