معنی و ترجمه کلمه genealogically به فارسی genealogically یعنی چه

genealogically


ازروى نسبت نامه ،موافق شجره نامه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها