معنی و ترجمه کلمه general administration cost به فارسی general administration cost یعنی چه

general administration cost


بازرگانى : هزينه عمومى ادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها