معنی و ترجمه کلمه general court martial به فارسی general court martial یعنی چه

general court martial


علوم نظامى : دادگاه عالى نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها