معنی و ترجمه کلمه general issue به فارسی general issue یعنی چه

general issue


ملزومات ارتش
علوم نظامى : تدارکات عمومى ارتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها