معنی و ترجمه کلمه general outpost به فارسی general outpost یعنی چه

general outpost


علوم نظامى : پاسدار عمومى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها