معنی و ترجمه کلمه general outpost به فارسی general outpost یعنی چه

general outpost


علوم نظامى : پاسدار عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها