معنی و ترجمه کلمه general overhaul به فارسی general overhaul یعنی چه

general overhaul


علوم مهندسى : تعميرات کلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها