معنی و ترجمه کلمه general porpose به فارسی general porpose یعنی چه

general porpose


کارهاى عمومى
علوم نظامى : مصارف عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها