معنی و ترجمه کلمه general rate of growth به فارسی general rate of growth یعنی چه

general rate of growth


بازرگانى : نرخ عمومى رشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها