معنی و ترجمه کلمه generalizability به فارسی generalizability یعنی چه

generalizability


روانشناسى : تعميم پذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها