معنی و ترجمه کلمه generalized anxiety disorder به فارسی generalized anxiety disorder یعنی چه

generalized anxiety disorder


روانشناسى : اختلال اضطراب فراگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها