معنی و ترجمه کلمه generating plant به فارسی generating plant یعنی چه

generating plant


کارخانه برق ،نيروگاه
علوم مهندسى : پست نيرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها